دیپلمات سنتر

بزرگترین مرکز خرید و تفریحی غرب کشور

بر آنیم که با بهترین خدمات و فروشگاه ها در خدمت شما مردمان عزیز و دوست داشتنی بروجرد باشیم

برای مردمانی که دوستشان داریم و به آنها عشق می ورزیم

دیپلمات سنتر بزرگترین مرکزخرید غرب کشور
بازدید فروشگاه ها