راهنمای طبقه همکف

فروشگاه رفاه، چرم مشهد، مل اند موژ، کیاگالری، عصرجدید، نیونیل، ار ان اس، سامسونگ، جین وست

برای خاکی که صمیمانه دوستش داریم

راهنمای طبقه اول

دستگردون، کیدو، یویو، کفش فرزین، خانه رویایی، بی بی وان، ناربن

برای بروجردی زیبا هر آنچه در توان داریم را خواهیم گذاشت

راهنمای طبقه دوم

دستگردون، کیدو، یویو، کفش فرزین، خانه رویایی، بی بی وان، ناربن

خاکی پر از عشق و وجدش زیبایست، برای بروجرد شهر زیبایی ها

راهنمای طبقه سوم

ایرانچلویک، رستوران ایتالیایی اورکانو، برگر ساندویچ غازی مرغ سوخاری چیتر چیکن، کیک وشیرینی تستی لند، غرفه کودک ، شهربازی

Made with Love in France

برای مردمانی که به آنها عشق می ورزیم