طبقات تجاری؛ مجموعه ای از

طبقات همکف، یک و دو مجموعه «دیپلمات» میزبان فروشگاه‌های بزرگ و کوچکی‌اند که در آن‌ها برندهای معتبر حوزه‌های گوناگون، از پوشاک تا اکسسوری، به عرضه محصولات خود می‌پردازند. نکته جالب توجه در مورد طبقات تجاری این است که بسیاری از برندهای معتبر داخلی و بین‌المللی مانند «جین وست»، «کیا گالری»، «چرم مشهد»، «وادین کوک»، «بیوتی کد» و … برای اولین‌بار به شهر بروجرد آمده‌اند. در کنار این برندها، برندهای سرشناس و معتبر منطقه‌ای و محلی نیز در «دیپلمات» حضور دارند. از این جهت، «دیپلمات سنتر» شما را به مهمانی کالاهای باکیفیت بین‌المللی و ایرانی دعوت می‌کند. در این سه طبقه می‌توانید روی خط مد حرکت کنید و با داشتن انتخاب‌های گوناگون، خریدی متفاوت و خاص را تجربه کنید.

شماره تماس:  06642332025

شماره تماس:  06642332031

شماره تماس:  06642332041

شماره تماس:  06642332057

شماره تماس:  06642332053

شماره تماس:  06642332055

شماره تماس:  06642332066

شماره تماس:  06642332051

شماره تماس:  06642332061

شماره تماس:  06642332047

شماره تماس:  06642332045

شماره تماس: 

شماره تماس:  06642332068

شماره تماس:  06642332073

شماره تماس:  06642332071

شماره تماس:  06642332075

شماره تماس:  06642332077

شماره تماس:  06642332081

شماره تماس:  06642332083

شماره تماس:  06642332085

شماره تماس:  06642332063

شماره تماس:  06642332087

شماره تماس:  06642332089

شماره تماس:  06642332092

شماره تماس:  06642332096

شماره تماس:  06642332098

شماره تماس:  06642332104

شماره تماس:  06642332108

شماره تماس:  06642332114

شماره تماس:  #

شماره تماس:  06642332127

شماره تماس:  06642332129

شماره تماس:  06642332102

شماره تماس:  06642332132

شماره تماس:  06642332134

شماره تماس:  06642332136

شماره تماس:  06642332140

شماره تماس:  06642332142

شماره تماس:  06642332100

شماره تماس:  06642332144

شماره تماس:  06642332146

شماره تماس:  06642332148